Duchovní setkání u mariánského sloupu ke slavnosti Panny Marie v Olomouci

Římskokatolická farnost sv. Michaela v Olomouci
a Hnutí obnovy duchovních tradic v Olomouci

zvou věřící občany a lidi dobré vůle
na duchovní setkání u mariánského sloupu

ke slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu
pořádané 8. 12. 2016 v 16. 00 hod. na Dolním náměstí v Olomouci.

Duchovním setkáním děkujeme za křesťanskou víru, prosíme za pokoj v zemi a svěřujeme město do ochrany a péče Matce Boží.

Setkání je vedeno knězem s vědomím a požehnáním arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského Mons. Jana Graubnera

Adventní setkání u mariánského sloupu v Ostravě

Hnutí obnovy duchovních tradic v Olomouci
ve spolupráci s biskupstvím ostravsko-opavským
zve věřící a lidi dobré vůle na adventní setkání u mariánského sloupu
za účasti ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka Lobkowizce
na Masarykově nám. v Ostravě 12. 12. 2016 v 15.30 hod.
Duchovním setkáním u mariánského sloupu se chceme přihlásit ke křesťanské tradici, chceme vyprošovat pokoj a bezpečí v naší zemi a svěřit město do péče Matce Boží.