Zasvěcení u mariánského sloupu a požehnání u morového sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci 8. 4. 2020

V tomto čase šíření nákazy pandemie koronaviru a mimořádného opatření uzavření chrámů k veřejnému slavení eucharistie a svátostí s Božím lidem si vyprošujeme odvrácení pohromy nákazy k záchraně těla a života a za pokání a obrácení k Bohu k záchraně duše a života věčného. Církev a věřící v čase epidemii konali modlitby, procesí za Boží pomoc a ochranu Panny Marie a za odvrácení morové nákazy a za ochranu vystavěli děkovné morové sloupy.

V návaznosti na tradici modliteb za odvrácení epidemií vykoná kněz soukromě bez účasti lidu dne 8. 4. 2020 v 16:30 – 17:00 hod na Dolním nám. v Olomouci Modlitby u mariánského sloupu a zasvěcení města Panně Marii. Pak bude žehnání s Nejsvětější Svátostí a modlitby u morového sloupu Nejsvětější Trojice za ochranu města a lidu před nákazou a vším zlem. 

Vzhledem k zákazu shromažďování víc jak dvou osob nemohou být osoby ve větším počtu a blízko sebe je možné se v tom čase připojit modlitbami z příručky Duchovní setkání u mariánských sloupů v ČR.

Akci pořádá Hnutí obnovy duchovních tradic, P. ThDr. Jiří Koníček, předseda

Iniciativa „duchovní setkání u mariánských sloupů v České republice za pokoj v zemi a svěření obcí do péče Matce Boží“

Mariánský sloup na Dolním náměstí v Olomouci
Mariánský sloup na Dolním náměstí v Olomouci

Při příležitosti nadcházejících významných jubileií, kdy si připomeneme v roce 2017 stého výročí zjevení a poselství Panny Marie ve Fatimě a v roce 2018 sté výročí stržení mariánského sloupu v Praze, pořádá Hnutí obnovy duchovních tradic Duchovní setkání u mariánských sloupů v ČR za pokoj v zemi a svěření obcí do péče Matce Boží. Cílem je nejen podporovat obnovu poničených duchovních památek, (zvláště tragicky strženého mariánského sloupu v Praze), ale především obnovovat duchovní poslání těchto míst pořádáním duchovních setkání. Mariánské sloupy jsou v mnohých městech naší země svědectvím víry v Boha a úcty k Matce Boží. Předchozí generace je zbudovaly na poděkování za odvrácení morových a válečných útrap. Duchovní setkání má spojit věřící a lidi dobré vůle v podpoře křesťanských tradic v prosbě za Kristův pokoj v České zemi a svěření obcí do péče a ochrany Matky Boží.

Duchovní setkání je pořádáno se souhlasem Stálé rady ČBK ve spolupráci s církevním a světským společenstvím a probíhá podle schválené modlitební příručky pod vedením místního kněze. Aktivitu organizuje Koordinační výbor aktivity Duchovních setkání u mariánských sloupů, který registruje a koordinuje pořádání místních setkání ve spolupráci s organizátory a duchovními správci daného místa.

Duchovní setkání u mariánských sloupů je pořádáno každého 8. dne v měsíci, ve spojitosti se dnem 8. 12. – slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny dědičného hříchu, a to vzhledem k tomu, že na většině mariánských sloupů je zobrazena socha Panny Marie Immaculaty – Neposkvrněné. Ale také ve spojitosti s dalšími svátky – 8. 5. v den Panny Marie Prostřednice všech milostí a dne 8. 9. na svátek Narození Panny Marie. Setkání lze pořádat také v jiné dny spojené s určitým výročím, (stržení mariánského sloupu v Praze 3. 11. 1918) a mariánskými svátky nebo příležitostně v rámci pobožností májových, růžencových a prvních sobot. Připojit se může kdokoliv a kdykoliv, ať už přímo u mariánských sloupů, nebo v kostele, či soukromě na jiném vhodném místě. Všichni se mohou spojit a sdílet ve společenství modliteb za obnovu duchovního poslání mariánských sloupů.

K výše uvedeným aktivitám je možno použít nově vydanou knihu Duchovní setkání u mariánských sloupů v ČR – modlitby k pobožnosti. Vydalo Hnutí obnovy duchovních tradic z.s. Kniha má 28 str., formát A5, cena 30 Kč, církevní schválení udělil Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.

Knihu lze objednat a zakoupit u Matice cyrilometodějské s. r. o., Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc, expedice@maticecm.cz, tel.: 587 405 431.

Kontakt: www.hnutiduchovnitradice.cz, duchovnitradice@seznam.cz