Ve farnosti Klášterec nad Orlicí

se na první pátek dne 1. července 2016 ve farním kostele koná celonoční adorace.
Zahájení v 18 hod. mší svatou, po ní následují modlitby v rámci Hnutí obnovy duchovních tradic národa a Litanie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu se svátostným požehnáním.
Adorace končí v sobotu 2. července 2016 v 7 hodin.