Adventní setkání u mariánského sloupu v Ostravě

Hnutí obnovy duchovních tradic v Olomouci
ve spolupráci s biskupstvím ostravsko-opavským
zve věřící a lidi dobré vůle na adventní setkání u mariánského sloupu
za účasti ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka Lobkowizce
na Masarykově nám. v Ostravě 12. 12. 2016 v 15.30 hod.
Duchovním setkáním u mariánského sloupu se chceme přihlásit ke křesťanské tradici, chceme vyprošovat pokoj a bezpečí v naší zemi a svěřit město do péče Matce Boží.