Duchovní setkání u mariánského sloupu ke slavnosti Panny Marie v Olomouci

Římskokatolická farnost sv. Michaela v Olomouci
a Hnutí obnovy duchovních tradic v Olomouci

zvou věřící občany a lidi dobré vůle
na duchovní setkání u mariánského sloupu

ke slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu
pořádané 8. 12. 2016 v 16. 00 hod. na Dolním náměstí v Olomouci.

Duchovním setkáním děkujeme za křesťanskou víru, prosíme za pokoj v zemi a svěřujeme město do ochrany a péče Matce Boží.

Setkání je vedeno knězem s vědomím a požehnáním arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského Mons. Jana Graubnera