Kontakty

Matice cyrilometodějská, spolek
Dolní nám. 114/24, 771 11 Olomouc 1

Registrace:
Ve spolkovém rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl L, vlož. 69
IČ:
00533866
Telefon:

+420 777 247 190
Předseda:
Mgr. Daniel Dehner
Místopředsedkyně:
Věra Mrtvá