Duchovní setkání

u Panny Marie Immaculáty před obecním úřadem v Dolní Dobrouči v pátek 1. 1. 2016 v 10.15 hodin (mše svatá je v kostele v 9.00 hodin)

Program setkání:

Děkovné a smírné modlitby za záchranu a pomoc před pohromami a válečnými útrapami, za požehnání Boží a pokoj v naší zemi, za ochranu Matky Boží před současnými nepokoji a hrozbami.

Zasvěcení Panně Marii a svěření obce pod ochranný štít Palladia Země české a plášť Panny Marie.

Adventní setkání u obnoveného mariánského sloupu

Dne 3. 12. 2015 se konalo v 16 hodin v Olomouci na Dolním náměstí adventní setkání u obnoveného mariánského sloupu při příležitosti 300. výročí jeho zbudování. Jeho hlavními hosty byli Jeho Excelence Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, pan Mgr. Antonín Staněk PhD., primátor statutárního města Olomouce, a další zástupci města, univerzity a církve.

Podorbnější zprávu si můžete přečíst zde.

Modlitební setkání u mariánského sloupu v Prostějově

Konalo se na náměstí T. G. Masaryka u rekonstruovaného mariánského sloupu ve čtvrtek, dne 3. 12. 2015 v 19.30 hodin večer, za účasti více jak tří desítek věřících. Krátký úvod o historii MS v Prostějově a MS v Praze a důležitosti modliteb za pokoj a mír v naší zemi i ve světě a za obnovu MS v Praze připomněl Dr. Karel Kavička, místopředseda Společnosti. Seznámil účastníky také s tím, že díky modlitbám, obětem, nezištné práci nesčetného počtu lidí doma i v zahraničí je mariánský sloup připraven k instalování na Staroměstském náměstí v Praze. Pak následovaly společné modlitby, které vedl P. Leo Červenka, SDB, farář kostela Povýšení sv. Kříže v Prostějově a místoděkan prostějovského děkanátu. Ten také udělil na závěr městu Prostějovu a všem účastníkům modlitebního setkání požehnání.