Modlitební setkání u mariánského sloupu v Prostějově

Konalo se na náměstí T. G. Masaryka u rekonstruovaného mariánského sloupu ve čtvrtek, dne 3. 12. 2015 v 19.30 hodin večer, za účasti více jak tří desítek věřících. Krátký úvod o historii MS v Prostějově a MS v Praze a důležitosti modliteb za pokoj a mír v naší zemi i ve světě a za obnovu MS v Praze připomněl Dr. Karel Kavička, místopředseda Společnosti. Seznámil účastníky také s tím, že díky modlitbám, obětem, nezištné práci nesčetného počtu lidí doma i v zahraničí je mariánský sloup připraven k instalování na Staroměstském náměstí v Praze. Pak následovaly společné modlitby, které vedl P. Leo Červenka, SDB, farář kostela Povýšení sv. Kříže v Prostějově a místoděkan prostějovského děkanátu. Ten také udělil na závěr městu Prostějovu a všem účastníkům modlitebního setkání požehnání.