Zasvěcení u mariánského sloupu a požehnání u morového sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci 8. 4. 2020

V tomto čase šíření nákazy pandemie koronaviru a mimořádného opatření uzavření chrámů k veřejnému slavení eucharistie a svátostí s Božím lidem si vyprošujeme odvrácení pohromy nákazy k záchraně těla a života a za pokání a obrácení k Bohu k záchraně duše a života věčného. Církev a věřící v čase epidemii konali modlitby, procesí za Boží pomoc a ochranu Panny Marie a za odvrácení morové nákazy a za ochranu vystavěli děkovné morové sloupy.

V návaznosti na tradici modliteb za odvrácení epidemií vykoná kněz soukromě bez účasti lidu dne 8. 4. 2020 v 16:30 – 17:00 hod na Dolním nám. v Olomouci Modlitby u mariánského sloupu a zasvěcení města Panně Marii. Pak bude žehnání s Nejsvětější Svátostí a modlitby u morového sloupu Nejsvětější Trojice za ochranu města a lidu před nákazou a vším zlem. 

Vzhledem k zákazu shromažďování víc jak dvou osob nemohou být osoby ve větším počtu a blízko sebe je možné se v tom čase připojit modlitbami z příručky Duchovní setkání u mariánských sloupů v ČR.

Akci pořádá Hnutí obnovy duchovních tradic, P. ThDr. Jiří Koníček, předseda