Duchovní setkání

u Panny Marie Immaculáty před obecním úřadem v Dolní Dobrouči v pátek 1. 1. 2016 v 10.15 hodin (mše svatá je v kostele v 9.00 hodin)

Program setkání:

Děkovné a smírné modlitby za záchranu a pomoc před pohromami a válečnými útrapami, za požehnání Boží a pokoj v naší zemi, za ochranu Matky Boží před současnými nepokoji a hrozbami.

Zasvěcení Panně Marii a svěření obce pod ochranný štít Palladia Země české a plášť Panny Marie.