Duchovní setkání u mariánského sloupu v Ústí nad Orlicí

se koná v pondělí 4. července 2016 po mši svaté u mariánského sloupu na Mírovém náměstí (mše sv. v 18.00 hod.).
Setkání vede kněz.