Celonoční adorace v Klášterci nad Orlicí

Na první pátek dne 3. června 2016 se ve farním kostele v Klášterci nad Orlicí koná celonoční adorace. Zahájení v 18:00 mší svatou, po ní následují Litanie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a modlitby v rámci Hnutí obnovy duchovních tradic národa se svátostným požehnáním.

Adorace končí v sobotu 4. června 2016 v 7:00 hodin.