Duchovní setkání u mariánského sloupu ve Znojmě

Mariánský sloup ve Znojmě

Dne 3. prosince se uskutečnilo ve Znojmě na náměstí TGM první Duchovní setkání pod Mariánským sloupem. Úvodního slova se ujal Marek Venuta, který toto první setkání ve Znojmě inicioval. Popsal, co je smyslem této duchovní výzvy a jaké plody, dá-li Bůh, by měly z těchto modliteb k Panně Marii na mariánských sloupech v ČR vzejít.
Následovala asi 45 minut trvající pobožnost, kterou duchovně vedl znojemský kaplan P. Martin Hönig.
Zazněly postupně tři mariánské písně, byly zapáleny svíce za oběti v současnosti vedených válek na Ukrajině, Sýrii a dalších místech, za oběti nedávných atentátů z ruského boeingu a v Paříži. Věřící postupně přednesli modlitby litanií k Panně Marii, k Panně Marii za ochranu města a národa, za pokoj a bezpečí v naší zemi a poslední modlitba byla obětovaná za Prahu a znovuobnovení Pražského mariánského sloupu. Závěrem zazněl Svatováclavský chorál „Svatý Václave“, shromáždění lidé přijali kněžské požehnání a duchovní setkání bylo ukončeno.

Mariánský sloup v Praze

Další setkání je 3. ledna 2015 ve Znojmě opět v 16.00 hodin.