Ve farnosti Klášterec nad Orlicí

v pátek 6. května 2016 po mši svaté, která začíná v 18:00, se koná celonoční adorace zahájená modlitbami za pokoj a bezpečí v naší zemi. Modlitbu vede kněz. Tyto modlitby se konají v Klášterci od ledna 2016 pravidelně vždy po mši sv. na první pátek v měsíci – jako zahájení celonoční adorace.