Duchovní setkání u mariánského sloupu v Dolní Dobrouči a Ústí nad Orlicí

se uskuteční ve středu 2. března 2016 u sochy Panny Marie před obecním úřadem v Dolní Dobrouči po mši svaté, která je v 18.00 hod. a v Ústí nad Orlicí v pondělí 7. března 2016 po mši svaté v 19.00 hod. u mariánského sloupu na Mírovém náměstí (mše sv. v 18.00 hod.).