Duchovní setkání u mariánského sloupu v Olomouci

Římskokatolické farnosti města Olomouce a Matice cyrilometodějská, spolek zvou věřící a lidi dobré vůle na Duchovní setkání u mariánského sloupu v Olomouci na Dolním náměstí dne 3. 2. 2016 v 16 hod. k modlitbám za pokoj a bezpečí v zemi a obnovu mariánského sloupu v Praze.

Duchovní setkání u mariánského sloupu v Olomouci