Celonoční adorace v Klášterci nad Orlicí

Na první pátek dne 3. června 2016 se ve farním kostele v Klášterci nad Orlicí koná celonoční adorace. Zahájení v 18:00 mší svatou, po ní následují Litanie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a modlitby v rámci Hnutí obnovy duchovních tradic národa se svátostným požehnáním.

Adorace končí v sobotu 4. června 2016 v 7:00 hodin.

Ve farnosti Klášterec nad Orlicí

v pátek 6. května 2016 po mši svaté, která začíná v 18:00, se koná celonoční adorace zahájená modlitbami za pokoj a bezpečí v naší zemi. Modlitbu vede kněz. Tyto modlitby se konají v Klášterci od ledna 2016 pravidelně vždy po mši sv. na první pátek v měsíci – jako zahájení celonoční adorace.