Duchovní setkání u mariánského sloupu ve Znojmě

Mariánský sloup ve Znojmě

Dne 3. prosince se uskutečnilo ve Znojmě na náměstí TGM první Duchovní setkání pod Mariánským sloupem. Úvodního slova se ujal Marek Venuta, který toto první setkání ve Znojmě inicioval. Popsal, co je smyslem této duchovní výzvy a jaké plody, dá-li Bůh, by měly z těchto modliteb k Panně Marii na mariánských sloupech v ČR vzejít.
Následovala asi 45 minut trvající pobožnost, kterou duchovně vedl znojemský kaplan P. Martin Hönig.
Zazněly postupně tři mariánské písně, byly zapáleny svíce za oběti v současnosti vedených válek na Ukrajině, Sýrii a dalších místech, za oběti nedávných atentátů z ruského boeingu a v Paříži. Věřící postupně přednesli modlitby litanií k Panně Marii, k Panně Marii za ochranu města a národa, za pokoj a bezpečí v naší zemi a poslední modlitba byla obětovaná za Prahu a znovuobnovení Pražského mariánského sloupu. Závěrem zazněl Svatováclavský chorál „Svatý Václave“, shromáždění lidé přijali kněžské požehnání a duchovní setkání bylo ukončeno.

Mariánský sloup v Praze

Další setkání je 3. ledna 2015 ve Znojmě opět v 16.00 hodin.

Duchovní setkání u mariánského sloupu v Olomouci

Dne 3. 1. 2016 v 16 hodin proběhlo lednové Duchovní setkání u mariánského sloupu za pokoj a bezpečí v zemi na Dolním nám. v Olomouci. Na setkání pronesl duchovní slovo k Slavnosti Matky Boží a Dni modliteb za mír P. Jiří Koníček za účasti asi 40 věřících, kteří při pobožnosti zazpívali koledy.

Duchovní setkání u mariánského sloupu v Olomouci

Duchovní setkání v Havlíčkově Brodě

Mariánský sloup v Havlíčkově Brodě
Mariánský sloup v Havlíčkově Brodě

Dne 2. 1. 2016 proběhlo duchovní setkání po mši svaté a mariánském večeřadle u mariánského sloupu na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě.
Duchovní setkání doprovázel P. Josef Pecen.

Duchovní setkání

u Panny Marie Immaculáty před obecním úřadem v Dolní Dobrouči v pátek 1. 1. 2016 v 10.15 hodin (mše svatá je v kostele v 9.00 hodin)

Program setkání:

Děkovné a smírné modlitby za záchranu a pomoc před pohromami a válečnými útrapami, za požehnání Boží a pokoj v naší zemi, za ochranu Matky Boží před současnými nepokoji a hrozbami.

Zasvěcení Panně Marii a svěření obce pod ochranný štít Palladia Země české a plášť Panny Marie.

Adventní setkání u obnoveného mariánského sloupu

Dne 3. 12. 2015 se konalo v 16 hodin v Olomouci na Dolním náměstí adventní setkání u obnoveného mariánského sloupu při příležitosti 300. výročí jeho zbudování. Jeho hlavními hosty byli Jeho Excelence Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, pan Mgr. Antonín Staněk PhD., primátor statutárního města Olomouce, a další zástupci města, univerzity a církve.

Podorbnější zprávu si můžete přečíst zde.

Modlitební setkání u mariánského sloupu v Prostějově

Konalo se na náměstí T. G. Masaryka u rekonstruovaného mariánského sloupu ve čtvrtek, dne 3. 12. 2015 v 19.30 hodin večer, za účasti více jak tří desítek věřících. Krátký úvod o historii MS v Prostějově a MS v Praze a důležitosti modliteb za pokoj a mír v naší zemi i ve světě a za obnovu MS v Praze připomněl Dr. Karel Kavička, místopředseda Společnosti. Seznámil účastníky také s tím, že díky modlitbám, obětem, nezištné práci nesčetného počtu lidí doma i v zahraničí je mariánský sloup připraven k instalování na Staroměstském náměstí v Praze. Pak následovaly společné modlitby, které vedl P. Leo Červenka, SDB, farář kostela Povýšení sv. Kříže v Prostějově a místoděkan prostějovského děkanátu. Ten také udělil na závěr městu Prostějovu a všem účastníkům modlitebního setkání požehnání.